Powrót do strony głównej

Gołonóg w "Encyklopedii Dąbrowy Górniczej" (3/3)

Po wyzwoleniu kraju w styczniu 1945 r. siedzibę gminy przeniesiono do Gołonoga. Znajdowała się ona przy ul. Florowskiej. Po 1945 r. starostą gminy był Stefan Górka, a ostatnim sołtysem był Jan Wartak. Do 1950 r. Gołonóg był siedzibą gminy wiejskiej, od 1950 r. stanowił gminę wiejską, o charakterze miejskim, od 1957 r. przekształcono gminę Gołonóg w osiedle, a w 1960 r. włączono go do Dąbrowy Górniczej.

Warto podkreślić, że w II połowie XIX w. Gołonóg przekształcał się stopniowo w osadę górniczą, w związku z eksploatacją węgla kamiennego. Na terenie Gołonoga istniały kopalnie węgla, m.in.: "Flora", "Mikołaj" i "Franciszek". Krajobraz miejscowości uległ poważnemu przekształceniu w wyniku działalności gospodarczej (hałdy, odkrywki). Ze starej zabudowy pozostał kościół parafialny z 1675 r. pod wezwaniem św. Antoniego, wybudowany przez podkanclerzego koronnego biskupa Andrzeja Trzebickiego, herbu Zawisza, a konsekrowany w 1672 r. Przebudowany w 1753 r. kosztem biskupa Andrzeja Załuskiego. Budownictwo Gołonoga ma charakter ujednolicony w bezpośrednim sąsiedztwie Wzgórza Gołonoskiego. Zachowały się tam domy prywatne - drewniane oraz murowane, najczęściej parterowe bez wyodrębnionego stylu. W l. pięćdziesiątych powstało zwarte osiedle obejmujące ul. III Powstania Śląskiego, M. Kasprzaka, część dawnej ul. Florowskicj. Dzieci Wrześni, L. Szenwalda, B. Prusa, J. Krasickiego. F. Dzierżyńskiego, ZWM, J. Bema i E. Cedlera. Nazwy niektórych ulic zostały zmienione (patrz ulice). W l. siedemdziesiątych nastąpiła dalsza rozbudowa Gołonoga w związku z budową Huty "Katowice". Powstały nowe osiedla przy ulicach: M. Kasprzaka, Tysiąclecia, G. Morcinka, I. Piłsudskicgo. (Osiedle W. Sikorskiego), hotele ro-botnicze przy Alei PrzyjaŸni, w których zakwaterowano Ochotnicze Hufce Pracy.

W kwietniu 1961 r. otwarto Dom Kultury zwany "Domem Chłopa" przy ul. Ząbkowickicj, zaś w l. 1975-76 przez Gołonóg przeprowadzono dwutorową jezdnię tramwajową do Huty " Katowice". Na terenie G. jest 6 szkół podstawowych, 4 średnie i jedna specjalna. W l. osiemdziesiątych erygowano 3 kościoły rzymsko-katolickickie, a na początku l. 90- tych rozpoczęto budowę obiektu przy ul. J. Piłsudskiego z przeznaczeniem dla Banku PKO. Budynek oddano do użytku w styczniu 1995 r.


 
Powrót do strony głównej