więcej »
Historia i opis kościoła - spis treści
Powrót do strony głównej

Historia budowy kościoła

W XV w. wieś biskupa krakowskiego Gołonóg (nazwa ta miała powstać stąd, że wg ludowych podań, na tej górze kiedyś mieszkał pustelnik nagi i bosy), należy do parafii Sławków (Liber Beneficiorum II. 788.)

Andrzej Trzebicki, biskup krakowski, dziedzic wsi Gołonóg, dla dogodności ludu tutejszego, funduje w 1675 r. na wyniosłym wzgórzu kościół murowany pod wezwaniem Narodzenia N. M. P. i św Andrzeja swego patrona: biskup ten, kościół uposażył i pokonsekrował. Wieś nazywano wtedy Gołonogi lub Nowy kościół.

Do nowej parafii dołącza biskup Strzemieszyce Wielkie i Małe od parafii Sławków, zaś Ząbkowice od parafii Chruszczobród, także dziesięciny ze wsi Okradzionowa, Ząbkowic i Gołonoga. Gdy jednak ks. Jakób Sarnowski, proboszcz sławkowski, kanonik krakowski i kantor sandomierski, narzekał na odebranie mu dziesięcin z Okradzionowa, więc mu biskup takowe zostawia. Działo się to dnia 8 lipca 1675 r. Byli przytem obaj proboszczowie t. j. ks. Marcin Brząkalski z Gołonoga i Sarnowski ze Sławkowa, a także ks. Stanisław Melekowicz, wikary sławkowski.

Dalej, dokument gromady golonoskiej, spisany w zamku sławkowskim, wyraża zgodę na uposażenie nowego probostwa w 1676 r. Andrzej Poniatowski z Poniatowic, był wtedy starostą sławkowskim.

W 1681 r. kościół w Gołonogu należał do dekanatu bytomskiego. Jan Małachowski, widząc marne uposażenie parafii, na prośbę ks. Macieja Straszyńskiego prób. Gołonoga daje mu pole Postawowskie, pole zw. Polichnie, pole Podkraszowa, Jankierzowskie. Te pola uwalnia od wszelkich ciężarów (Dokument oryginał: Dat. m curia nostra Liponecensi 7X1681, Joannes Episcopus Cracov).

 


więcej »
Historia i opis kościoła - spis treści
Powrót do strony głównej