więcej »
Historia i opis kościoła - spis treści
Powrót do strony głównej

Dokument na pergeminie - erekcja

Erectio Archiconfraternitatis sanctissimae Trinitatis Redemptionis Captivorum Christianorum. Fr. Stanislaus a SS me Sacramento totius ordinis discalceatorum ss. Trinitatis Redemp. Captiv. primitivam Regulam profitentium major generalis ministerialis... ad instantiam Illustr. Cornitissoe Tęgoborska capitanae Bochensis in esia sub titulo s. Yirginis Mariae de villa Golonóg Decanatus Severiensis cum consilio celsiss. illus. reverendiss. Andrae Stan. Kostka in Załuskie Załucki Ep. Crac. Ducis Sev. etc.

Końca brak. Skąd inąd wiemy, że dokument wydany był 14 sierpnia 1756 r. Początku erekcji też brak.

Widać że kościół sławkowski miał dostateczne uposażenie. Dla wygody parafian erygowano nowy kościół w Gołonogu z wsiami Strzemieszyce Wielkie i Małe, z wsiami Ząbkowice. Oddziela się takowe od Sławkowa i tworzy się nową parafię. Dziesięciny wsi Okradzionowa wartości 170 zł. ze stołu biskupiego, dziesięciny wsi Ząbkowice wartości 100 zł., też z folwarku biskupiego we wsi Gołonogu. dziesięcina snopowa i z nowej kolonii biskupiej Trzebniczny z 3 części pól. Zaś z czwartej dają dziesięciny do Chruszczobrodu. Daje też i wciela biskup pola zw. Sułowska lub Kąsułowska rola, pole Sitowskie, Kotubowskie. Pambirowskie, które biskup za swe pieniądze kupił dla kościoła w Gołonogu w 1675 r.

Kościół zatem i nową parafię eryguje się, funduje, uposaża jako parafialną i wyznacza się ks. Marcina Brząkalskiego na proboszcza. Dan w Krakowie A. D. 1675 indictione Romana 13 za papieża Klemensa VI die Lunae (poniedziałek) 8 lipca.

Świadkowie na tym dokumencie Andrzej Grabianowski IU, kanonik krakowski, kantor wiślicki, Sebestian Skarszewski, kanonik krakowski, Jerzy Januszewicz Dr. Praw, dziekan sandomierski, schol. wiślicki i Wojciech Szmoniewski prepozyt biecki. Podpis oryginalny. Nicolaus Oborski Ep. Laodyc. sufr. et sede epis. vacante generalis administrator. Krzysztof Myszczyński notariusz bpa.W 1719 r. podpisał Jan Siwert.


więcej »
Historia i opis kościoła - spis treści
Powrót do strony głównej