Historia i opis kościoła - spis treści
Powrót do strony głównej

Notatki - szczegóły- plebani

Najdawniejsze metryki widziałem tu z końca września 1803 r. R. 1725 ks. Mateusz Straszyński proboszcz gołonoski (z dokum. w Chruszczobrodzie.)

R. 1773 p. Michał Odrowąż Waligórski, łowczy inflancki, dziedzic Siemoni, złożył w aktach krak. testament ks. Błażeja Mazurkiewicza, plebana wojkowickiego, którego egzekutorami byli ks. Jan Prus Siemoński i ks. Jakób Kapuściński proboszcz w Gołonogu.

Wspomniany ks. Mazurkiewicz, dla poratowania duszy swej, do kościoła w Gołonogu zapisał 1000 zł., by z procentu odprawiano 20 mszy św. za niego.

Były też zapisy Jerzego i Marianny Pieczeńskich 2000 zł. na 42 msze św. i aniwersarze. Zapis Teresy z Modrzewskich Tęgoborskiej 6000 zł. Maciej i Zofia Koszturkowie zapisali plebanowi pole. Szpital postawił pleban z parafianami; w nim 3 biednych.

W 1796r. ks.Józef Jasiński pleban gołonoski zrzekł się probostwa w 1800 r.

W 1800 r. ks. Baltazar Benedykt Pawolowski. Kształcił się w Akad. krak., zaś u Karmelitanów skończył filozofię. Z przedstawienia Fryderyka Wilhelma III, króla pruskiego otrzymał to probostwo.

Przy nim pracował ks. Fulgenty Pawołowski, karmelita, w tej parafii urodzony. Był kapelanem w Zagórzu w par. Mysłowice na Śląsku. Był kapelanem w Koziegłowach, w Wilkowiecku, skąd tu przybył do arch. gnieźn. i w 1799 r. osiadł przy bracie.

Szkoły nie było. Organista ab antiquo (z dawien dawna) u siebie w domu uczył dzieci.

W 1800 r. ks. Pawołowski zwrócił się do pełnomocnika księżnej Montebello, właśc. dóbr tych o drzewo na opał i miał przyznane 95 kóp w rewirze gołonogskim. Jednak o wydanie drzewa 6 lat kołatał bezskutecznie. Po przybyciu do dóbr siewierskich p. Skarżyńskiego, ojca pełnomocnika ks. Montebello, do niego się zwracał. Gdy zaś syn Maksymilian Skarżyński klucz sławkowski wziął w dzierżawę, dużo przykrości księdzu czynił. W 1806 r. ks. Cezary Pawołowski był kapelanem w Dobroszycach, a tu pomagał.

W 1808 r. pracuje tu jako wikary o. Gordian Franke. Po nim ks. Andrzej Folwarczny kapelan gołonoski. (wikary).

W 1892 r. był tu chrzest z Wielkich Strzemieszyc. Mianowicie ks. Andrzej Pstruszyński, kustosz z Imbramowic, sędzia pokoju obwodu Olkuskiego, chrzci tu Bronisława Wincentego Józefa Maksymiliana ur. 9 X t. r. Był synem Maksymiliana Skarżyńskiego i Marianny z łubieńskich właścicielem (dzierżawcą) klucza slawkowskiego. Podają go Wincenty Siemieński, dziedzic z Gzichowa z Teresą Łętowską z Gorenic. Franciszek Bukowski, dziedzic dóbr Klucze, sędzia pokoju z Ludwiką Siemieńską z Gzichowa.

Ks. Pawołowski, gorliwy pasterz i fundator 5 ołtarzy, wzór duchowieństwa, przykład cierpliwości" na 17 lat przed śmiercią zaniewidział.

Zmarł mając lat 76 dn. 22 kwietnia 1841 r. Leży pod kościołem.

Ks. Józef Gąsiorowski, siostrzeniec i długoletni wikariusz zmarłego ks. Pawołowskiego ur. w Strzemieszycach w 1802 r. Od 1825-41 r. pomagał wujowi, zaś od 1841 do śmierci w dn. 4 lipca 1888 r. był tu plebanem. Zatem 63 lata w tej parafii pracował. Kościół powiększył w 1850 r. Spoczywa na cmentarzu, w zaniedbaniu.

Po ks. Gąsiorowskim akta podpisywał ks. Piotr Waśkiewicz, wikary.

Ks. Tadeusz Konarski był tu od 1889 r. do 1808 r. proboszczem. Kościół znacznie rozszerzył i budowę kościoła w Ząbkowicach rozpoczął. Stąd wyszedł do Skalbmierza.

Ks. Kazimierz Bochnia M. św. T. b. prof. sem. kiel. zm. l III 1919 r. O nim patrz wyżej (cmentarz).

Ks. Teodor Urbański, szambelan papieski, ur. w 1870 r. Założył tu Ligę Katolicką.

Zima 1928-1929 r. była bardzo ciężka, mroźna, wśród której zasłabł ks. T. Urbański i dn. 4 lutego 1929 r. życie zakończył, przeżywszy lat 59. Na pogrzebie był ks. biskup Teodor Kubina bp częstochowski. W kościele miał mowę ks. prał. Wincenty Zamojski z Zagórza. Na cmentarzu przemawiał ks. Biskup.

Po ks. Urbańskim jakiś czas rządził parafią wik. ks. Alojzy Halama, Ślązak, dziś kapelan wojskowy.

Wyłoniła się koncepcja, by przy kościele w Gołonogu osadzić zakonników, którzy by zajmowali się życiem dewocyjnem Zagłębia Dąbrowskiego.

Jednak w 1929 r. ks. biskup mianował tu na proboszcza ks. Leona Olczakowskiego, proboszcza w Bobrownikach pow. będziński. Tegoż roku. powstała biblioteka i czytelnia w domu parafialnym, ochotnicza straż pożarna, krucjata Eucharystyczna wśród dziatwy.

Ks.proboszcz-L.Olczakowski

Ksiądz Proboszcz Leon Olczakowski

27-29 czerwca był w Sosnowcu Kongres Eucharystyczny, na który udał się z kompanią liczącą 1200 osób ks. L. Olczakowski prob. i wicedziekan będziński.

Ks. Olczakowski od r. 1929 rozpoczął pisać kronikę parafii.

W 1932 r. poświęcony był cmentarz.

Okolica tutejsza pod względem geologicznym, niezmiernie ciekawa. W spodnich warstwach formacji węglowej znajduję szczątki mięczaków morskich. Okolice Białej i Czarnej Przemszy opisał w 1914 Lewiński Utwory diluwialne etc.


Historia i opis kościoła - spis treści
Powrót do strony głównej