więcej »
Powrót do strony głównej

Mapy

Przed I wojną światową, lecz nie ustaliłem od kiedy, Gołonóg był siedzibą Gminy Olkusko-Siewierskiej, w powiecie będzińskim, w Gubernii Piotrkowskiej. Gmina obejmowała wsie: Gołonóg, Porąbkę, Strzemieszyce Wielkie, Strzemieszyce Małe i Ząbkowice. Wójtem był Antoni Zięba, mój dziadek ze strony matki, a pisarzem Wojciech Małota.

Szkic usytuowania Gołonoga, na planie Dąbrowy z 1900 r.
Okolice Gołonoga 1911 r.

W okresie międzywojennym, pozostawiono nazwę gminy a siedzibę przeniesiono do Strzemieszyc. Stan taki trwał do 1939 r., kiedy to władze niemieckie utworzyły Gemeinde Golonog a urząd ulokowano w Gołonogu, przy ul. Florowskiej.

Mapa Gminy Olkusko-Siewierskiej, lata 30-te
Mapa sztabowa z 1933 r.
Gołonóg i okolice na mapie z lat 30-tych

Po II wojnie światowej powołano w Gołonogu Gromadzką Radę Narodową, wchodzącą w skład pow. będzińskiego, przekształconą następnie w Osiedlową Radę Narodowa.

Gołonóg jako osiedle w pow. będzińskim

W 1960 r. Gołonóg stał się częścią miasta Dąbrowa Górnicza.

Na mapie woj. katowickiego (1990)
Golonóg na mapie okolic Katowic (1993)
Gołonóg częścią miasta Dąbrowy Górniczej (1995)
Na mapie Polski (2002)


 
więcej »
Powrót do strony głównej