Powrót do strony głównej

Pięćdziesiąt lat mineło ...
 
W 1952 r miałem okazję zrobić zdjęcia widoków dawnego Gołonoga z wieży kościelnej. Nie spodziewałem się wtedy, że będzie to ciekawy dokument.

25 września 2000 roku, za zgodą ojca gwardiana Zakonu Franciszkanów, przy pomocy brata Zygmunta, udało mi się takie zdjęcia powtórzyć. Oto opis mojej wyprawy:

Wyprawa na Wieżę Kościoła

Bardzo ciekawie wyglądąjące porównanie panoramy można zobaczyć na zdjęciach z wieży kościelnej:

Idea rozbudowy Gołonoga powstała już w latach 50-siątych.

Dokumentację lokalizacyjno-architektoniczną opracowało Biuro Projektów "Miastoprojekt"w Katowicach. Było to w tym czasie, kiedy uzgadniana była lokalizacja projektowanej budowy Osiedlowego Domu Kultury w Gołonogu (zwanego później Domem Chłopa).

Prezentowane przez "Miastoprojekt" założenia dla "Nowego Gołonoga", przewidywały, ciągi komunikacyjne w postaci 5-6-ciu ulic, skierowanych promieniście ku wzgórzu oraz 2 obwodnice. Akcentem urbanistycznym miał być kościół, widoczny zewsząd.

Do realizacji tych założeń nie doszło, gdyż ówcześni decydenci nie mogli się zgodzić, aby kościół dominował nad miastem socjalistycznym. Z tego powodu obecna lokalizacja osiedli mieszkaniowych jest bezładna, ulice tworzą labirynty a numeracji bloków mieszkalnych czasem trudno się doszukać.

Pierwszy etap rozbudowy nastąpił w latach 50-tych . Budowano bloki 4-ro piętrowe metodami tradycyjnymi.

Wielka rozbudowa, zapoczątkowana w latach 70-tych, podporządkowana była potrzebom, powstającego Kombinatu Metalurgicznego "Huta Katowice":

 • przebudowana została wtedy gruntownie ul. Florowska, która była dotąd zwykłą szosą, wyłożona cegłą klinkierową
 • wybudowano 2 drogi dojazdowe do Huty Katowice, obecną ul. Kasprzaka i ul. Piłsudskiego
 • przedłużono linję tramwajową od Redenu do Huty Katowice jako szybką, dwutorowa
 • wybudowano drogę szybkiego ruchu t.zw. "Wschodnią Obwodnicę GOP"
 • zmodernizowano drogę szybkiego ruchu Kraków-Katowice tj. ul. Katowicką
 • wybudowano obszerną bazę hoteli robotniczych
 • powstało wiele zakładów i instytucji publicznych
 • Nowe osiedla mieszkaniowe, budowane metodami przemysłowymi, przeważnie z elementów wielkopłytowych:

  • Tysiąclecia
  • Kasprzaka
  • Sikorskiego
  • Morcinka
  • Łęknice
  pomieściły kilkadziesiąt tysięcy ludzi.


   
  Powrót do strony głównej