więcej »
Powrót do strony głównej

Moje wspomnienia (2/6)

Gołonóg z trzech stron otoczony był lasami. Dorodne lasy były za Tworzniem w stronę Łośnia (obecnie stoi tam piec Huty Katowice), z niewielkim jeziorem po lewej stronie drogi.

Za Łęknicami w stronę Piekła był tzw. "gruby las" - ogromne sosny i wspaniałe leśne runo (obecnie teren jeziora Pogoria II).

Należy wspomnieć jeszcze inne ciekawe zbiorowiska drzew:

  • las na tak zwanej "Borowej Górce", która istniała w kolonii Piaski i z której piasek zużyto na rozbudowę Gołonoga. Było to za mojej pamięci kilkadziesiąt wysokich sosen a pod nimi cmentarne pomniki zmarłych w czasie epidemii cholery w 1910 r. i tu pochowanych,
  • las obok ul. Parkowej, własność ob. Wartaka i położone obok, wśród wydm piaskowych jeziorko, w którym urządzaliśmy kąpiele,
  • zadrzewione zbocza góry kościelnej z ciekawymi okazami starych drzew, z których niektóre dotrwały do dzisiaj.
Przed II-gą wojną światową nie było jeszcze jezior Pogoria. Kończono już eksploatację piasku w odkrywce pomiędzy torami kolejowymi Ząbkowice-Dąbrowa i Ząbkowice-Piekło. Woda z odkrywki była jednak wypompowywana do koryta rzeki Pogorii, która płynęła do Czarnej Przemszy.

Jezioro Pogoria I (74 ha) powstało około 1942 r., gdy zaprzestano eksploatacji piasku. W dalszych latach powstały: Pogoria II (2,5 ha), częściowo zasypana nadkładem przywiezionym z budowanej odkrywkowej kopalni węgla "Łagisza" i Pogoria III, stanowiąca największy zbiornik wody (206 ha). Mniejsze jeziora po wyrobiskach piaskowych znajdowały się jeszcze za kolonią Trzydziesty, dziś już niewidoczne.

Gołonóg przed 1939 r. wchodził w skład powiatu będzińskiego, w województwie kieleckim i dopiero po 1945 r. został włączony wraz z całym Zagłębiem Dąbrowskim do województwa katowickiego.

Gołonóg zajmował obszar około 20 km 2 i posiadał 12 tys. mieszkańców. W 1960 r., przed włączeniem do miasta Dąbrowy Górniczej, posiadał już 13,7 tys.

Miejscowość rozciągała się wokół wzgórza kościelnego, wypiętrzonego na około 60 m ponad okoliczne tereny i na wysokość 337 m nad poziom morza. Mniejsze wzniesienia znajdują się jeszcze na terenie Łęknic - 288 m i za kolonią Tworzeń.

 


więcej »
Powrót do strony głównej