Archiwalne zdjęcia Gołonoga
Powrót do strony głównej

Zdjęcia Gołonoga zrobione z wieży kościelnej w roku 1943 i 1953

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
  Rok 1943. Widok w kierunku Dąbrowy Górniczej.
Rok 1943. Widok w kierunku północnym.
Rok 1943. Widok na początek ulicy Laski.
Rok 1953. Ulica Florowska i pierwsze wykopy.
Rok 1953. Ulica Folwarczna i początek Starowiejskiej.
Rok 1953. Ulica Starowiejska.
Rok 1953. Ulica Starowiejska widok - na dworzec kolejowy:
Rok 1953. Ulica Stacyjna.
Rok 1953. Ulica Starowiejska i widok na Pogorję 1
Rok 1953. Ulica Kościelna.
Rok 1953. Skrzyżowanie ulic: Kościelnej, Laski i Stara Wieś.
Rok 1953. Ulice: Laski, Piaski i Babia Ława.
Rok 1953. Ulica Laski.
Rok 1953. Ulica Działki.
Rok 1953. Ulica Kościelna i Działki.
Rok 1953. Droga na cmentarz i Mała Góra.

Rok 1943. Widok w kierunku Dąbrowy Górniczej.

1. Rok 1943. Widok w kierunku Dąbrowy Górniczej.

Dawna ulica Florowska a na terenie Dąbrowy ul. Królowej Jadwigi. Na dalekim planie po lewej kominy fabryki cynku a nieco bliżej komin kopalni "Flora". W środku wieża kościoła NMP a na prawo dymiące kominy Huty Bankowej.

do góry

Rok 1943. Widok w kierunku północnym.

2. Rok 1943. Widok w kierunku północnym.

Na pierwszym planie ogrody nadleśnictwa i kościelny. Dalej ulica Stacyjna i ulica Stara Wieś. Pod lasem tereny, gdzie później została zlokalizowana piaskownia a następnie powstało jezioro Pogoria 2.

do góry

Rok 1943. Widok na początek ulicy Laski.

3. Rok 1943. Widok na początek ulicy Laski.

Na środkowym planie piaszczysta "Borowa Górka" i ul. Piaski, gdzie rozchodziły się drogi do Ząbkowic przez ulicę Babia Ława i do Łośnia, przez ulicę Tworzeń.

do góry

Rok 1953. Ulica Florowska i pierwsze wykopy

4. Rok 1953. Ulica Florowska i pierwsze wykopy

Ulica Florowska, dzisiaj w tym miejscu szeroka, dwujezdniowa, z torami tramwajowymi Aleja Józefa Piłsudskiego. Po lewej ul. Siedmiu Szewców i dalej ul. Krasowa. Po prawej na dalszym planie ul. Zając. Wyraźnie widoczne wykopy pod ul. Kasprzaka i ul. Tysiąclecia.

do góry

Rok 1953. Ulica Folwarczna i początek Starowiejskiej

5. Rok 1953. Ulica Folwarczna i początek Starowiejskiej

Ulica Wiśniowa, biorąca początek przy Florowskiej, z zabudowaniami m.inn. Wartaka (majstra) i Kwietniów,  a dalej na prawo ul. Folwarczna. Na pierwszym planie obszerny teren, na którym przed wojną był duży skład drzewa.

do góry

Rok 1953. Ulica Starowiejska

6. Rok 1953. Ulica Starowiejska

Dalszy ciąg ul. Starowiejskiej z zabudowaniami Bochenka, Wartaka, Goszcza i, na prawo Bijaka (zwanego dziedzicem). Liczne ślady po gliniakach i cegielniach polowych. W głębi tory kolejowe a za nimi kol. Trzydziesty i Dziewiaty. Widoczne po prawej i lewej polne ścieżki, to skróty drogi do Dąbrowy Górniczej.

do góry

Rok 1953. Ulica Starowiejska widok - na dworzec kolejowy

7. Rok 1953. Ulica Starowiejska widok - na dworzec kolejowy

Tereny Nadleśnictwa Gołonóg przy ul. Starowiejskiej. W głębi tory kolejowe a za nimi ul. Parkowa i Łęknice, ze wzgórzem, na krórym dzis stoi kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej. Na prawo, istniejący do dziś, 150-cio letni  budynek dworca kolejowego "Gołonóg". Na lewo od dworca długi dom Skrzypczyka, dalej Franusa, Sikorskiego i Maciążka.

do góry

Rok 1953. Ulica Stacyjna

8. Rok 1953. Ulica Stacyjna

Od dworca kolejowego tory kolei ząbkowickiej i strzemieszyckiej. Na prawo przy torach baraki, dla brygad robotniczych, budujących nowe osiedle. Przy ul. Stacyjnej, licząc od przejazdu domy: Łuckosia, Bochenka, Bijaka, Szczepki, Krawczykowej, Zięby, Śliwakowskiego, Łopatki, Płonki, Majchrzaka. Po stronie południowej: Skrzypczyka, Niedbała, Trzęsickiego, Derki. Przed barakami, przy ul. Łącznej domy: Hetmana (PKP), Ładowskiego, Gali, Adamczyka, Wartaka.

do góry

Rok 1953. Ulica Starowiejska i widok na Pogorję 1

9. Rok 1953. Ulica Starowiejska i widok na Pogorję 1

Ulica istnieje pod nazwą Gwardii Ludowej. Na pierwszym planie ogrody Nadleśnictwa i kościelny. Dalej przylegające do ulicy pola Lorensa, Kułaka, ogród Drożdża, pole Duraja. W centralnej części widać budynek Przedszkola, dawniej Szkoły Nr. 1 i dalej, kolejno na prawo domy: Grzyszki, Kaczmarczyka, Krzemińskiego, Bazgra. Na drugim planie rozproszone domy ul. Łacznej a nastepnie tory kolejowe i za nasypem kolejowym jezioro Pogoria 1.

do góry

Rok 1953. Ulica Kościelna

10. Rok 1953. Ulica Kościelna

Koniec ul. Kościelnej z domem Wnuka, do połączenia z ul. Laski oraz dalszy ciąg ul. Starowiejskiej  z posesjami (od lewej): Bazgra, Czapli, Zapory, Bochenka, Hermana, Zięby, Tyniora, Kułaka, Pietrzykowskiego, Musiała, Równickiej (Myśliwca), Trzciny i Morcinka. Po drugiej stronie ulicy mało widoczny, piętrowy dom Duraja, z zabudowaniami gospodarczymi. W tyle, na prawo domy ul. Babia Ława i piaskownia na resztkach Borowej Górki. Na horyzoncie osiedle Ząbkowice.

do góry

Rok 1953. Skrzyżowanie ulic: Kościelnej, Laski i Stara Wieś

11. Rok 1953. Skrzyżowanie ulic: Kościelnej, Laski i Stara Wieś

Przy skrzyżowaniu 2 domy Detków i budynek dawnej gminy,  później szkoły i remizy strażackiej, niedawno rozebrany W dalszym ciągu ulicy Starowiejskiej, po lewej stronie domy Dudzika, Kuźniaka (Drożyńskiego), Wartaka, Jury i Klimczyka. Po prawej domy: Klimczyka, Szczepki, Dejki, Franusa, Merty (Czapli), Szczęśnika, Górala, Kuligowskiego (Tekieli).

do góry

Rok 1953. Ulice: Laski, Piaski i Babia Ława

12. Rok 1953. Ulice: Laski, Piaski i Babia Ława

Na prawo zwarta zabudowa ul Laski, która w całości przetrwała do dzisiaj. Na horyzoncie, po prawej kolonia Tworzeń i  droga do Łośnia, na miejscu której stoją obecnie wielkie piece Huty Katowice.

do góry

Rok 1953. Ulica Laski.

13. Rok 1953. Ulica Laski.

Dalszy ciąg ul. Laski. Na prawo pola uprawne na zboczach Małej Góry.

do góry

Rok 1953. Ulica Działki.

14. Rok 1953. Ulica Działki.

Zabudowa zachowana do dzisiaj od ul. Kościelnej do, widocznych w dali, na prawo wykopów pod dzisiejsze ulice Kasprzaka i Tysiąclecia. W środku, po prawej budynek Szkoły Nr. 2, dziś zajmowany przez prywatne licea zawodowe.

do góry

Rok 1953. Ulica Kościelna i Działki

15. Rok 1953. Ulica Kościelna i Działki

Interesujące ujęcie ul. Kościelnej i ul. Działki. Na pierwszym planie, po prawej stodoła Rybaka, oraz domy Szczęśnika i Hyry,  trochę dalej Wichlińskiego. W centrum bryła szkoły Nr. 2. Po lewej domy Kacmarzyka, Marca, Zaburdy, Włodarczyka.

do góry

Rok 1953. Droga na cmentarz i Mała Góra

16. Rok 1953. Droga na cmentarz i Mała Góra

Cmentarz w pierwotnych granicach, otoczony murem z cegły. Na prawo od drogi, wysadzonej młodymi drzewkami grunta Szczęśnika, Marca i Zaburdy, wywłaszczone w 1986 r. pod nowy cmentarz. W dali Mała Góra z widoczną wieżą triangulacyjną.

do góry


Archiwalne zdjęcia Gołonoga
Powrót do strony głównej

setstats 1