Powrót do strony głównej

Początki Gołonoga

Początki Gołonoga, a w szczególności historia miejscowej parafii opisywane były wielokrotnie. Najbardziej wyczerpująco zostało to przedstawione w opracowaniach z lat trzydziestych, a mianowicie:

 • ks. Jana Wiśniewskiego, kanonika sandomierskiego, w dziele: "Diecezja częstochowska, opis historyczny kościołów i zabytków..." wydanym w 1936 r.
   
    Historia i opis kościoła gołonoskiego
   
 • oraz Mariana Kantora Mirskiego w zeszytach: "Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy- szkice monograficzne 1932-1934"
   
    Dawny Gołonóg i jego dzieje
Teksty tych opracowań zaczerpnięte zostały z przedruków zamieszczonych w periodyku " Magazyn - Ekspres Zagłębiowski"


 
Powrót do strony głównej